Atenció a l'usuari
ECOBP - ECOBP – Sumem per una comarca més sostenible.
FacebookTwitterYouTube

Arribar a la mitja de reciclatge de Catalunya en els propers anys mitjançant la separació en origen

Objectiu: Repte Baix Penedès


Gran inversió l'octubre 2013

  • 2.187 contenidors nous
  • 656 illes de 5 fraccions
  • 4 camions de càrrega lateral nous
  • 5 deixalleries mòbilsRepercussions directes de la crisi
  1. Una davallada en el consum i, per tant, una davallada en la generació de residus que s’aboquen tant als contenidors com a les deixalleries.
  2. Augment del pillatge i de la substracció il·legal de residus valoritzables dels contenidos (vidre, paper i envasos) per al mercat submergit de productes. Això provoca que es recullin menys quantitat dels residus generats i que les estadístiques quedin esbiaixades.


2013


Any d'inici del programa de sensibilització i participació ciutadana Repte Baix PenedèsReciclatge Baix Penedès

Reciclatge Catalunya


38
Posició de reciclatge per comarques*Font: Dades Agència de Residus de Catalunya 2015