noticia23-06-17
de novembre 15, 2017 News No Comments

Ampliació del servei “porta a porta” comercial a Segur de Calafell

S’amplia la recollida comercial “porta a porta” implantada al juny al municipi de Calafell, afegint una ruta a Segur de Calafell.

Veient que el servei porta a porta comercial ha tingut un impacte positiu en la recollida selectiva municipal de Calafell i per tal de rendibilitzar el servei, es decideix ampliar aquest servei als comerços de Segur de Calafell, implantant una nova ruta que inclou principalment els establiments de la costa.

El funcionament del servei és el mateix que s’utilitza per a la zona de Calafell platja; s’han proporcionat contenidors de diferents fraccions i volums als establiments segons la seva generació de residus, on es dipositaran els residus correctament separats i es lliuraran als serveis municipals de recollida en una ubicació establerta i seguint un calendari concret.

També s’ha realitzat una campanya de sensibilització als comerços anterior a l’adhesió dels establiments al nou servei, consistent en una visita de l’educadora ambiental d’Ecobp i el lliurament d’un tríptic informatiu, un imant per fer una correcta separació dels residus i un adhesiu que permet donar a conèixer als clients la implicació del comerç vers la campanya de recollida selectiva.

Written by Técnico