AVÍS LEGAL (TERMES I CONDICIONS DE SERVEI)

POLITICA DE PRIVADESA

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Lloc Web www.ecobp.cat
Titular del lloc web Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL
Responsable tractament dades Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL
Finalitat Gestió Comercial i Tècnica
Legitimació Consentiment atorgat per l’usuari
Edat legal consentiment L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb l’establert en la present Política de Privadesa.
Destinataris Es comunicaran dades a tercers per poder dur a terme les finalitats descrites en la present política de privadesa. En cap cas se cediran dades a tercers per a finalitats diferents a les descrites en aquest document.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

INFORMACIÓ ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 • Qui és el titular d’aquesta web?
Identitat Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL
Direcció postal Camí de la Cometa s/n  El Vendrell 43700
Telèfon 977 54 17 87
Correu electrònic gvives@ecobp.cat
 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal?
Identidat Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL
Direcció postal Camí de la Cometa s/n  El Vendrell 43700
Telèfon 977 54 17 87
Correu electrònic gvives@ecobp.cat
 • Amb quina finalitat tractarem les seves dades de caràcter personal i durant quant temps els conservarem?

L’empresa tractarà les seves dades de caràcter personal exclusivament per a finalitats determinades, explícits i legítims, i no seran tractats de manera incompatible amb aquestes finalitats.

 • Finalitats
Finalitat: Gestió, estudi i resolució de consultes efectuades a través de la web. L’empresa conservarà les seves dades de caràcter personal el temps necessari segons la informació facilitada i els terminis de conservació recollits en normatives que siguin aplicables.
 • Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que ens atorga en marcar la casella en la qual accepta la nostra política de privadesa.

 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran a les següents empreses i amb les següents finalitats:

DESTINATARIS FINALITAT
JAESTIC S.L. Asistencia Técnica
 • Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’empresa estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

En concret, pugues vostè dirigir-se a l’empresa a la seva adreça postal o bé a l’adreça d’email facilitada en el present document amb la finalitat d’exercir els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.

Pot vostè sol·licitar els formularis necessaris per a l’exercici d’aquests drets enviant un correu electrònic a l’adreça d’email facilitada en el present document.

Donat el caràcter personalíssim de l’exercici de qualsevol d’aquests drets vostè haurà d’adjuntar a la sol·licitud copia del seu carnet d’identitat o document acreditatiu equivalent.

Pot vostè dirigir-se a l’Agència Espanyola de protecció de Dades per obtenir informació addicional sobre els seus drets o presentar una reclamació davant la mateixa, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets respecte al Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016 (RGPD), obtenint tota la informació necessària per a això a través de la web www.agpd.es.

AVÍS LEGAL

L’USUARI es compromet a manipular aquestes pàgines concorde a l’establert en aquest avís legal. En cap cas, Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL serà responsable dels danys que pogués causar l’USUARI per l’ús erroni o indegut d’aquestes pàgines o de qualsevol servei o contingut derivat de les mateixes en relacions amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l’USUARI d’aquestes pàgines. L’USUARI assumirà totes les despeses, costes i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per incompliment de l’establert en el present avís legal.

Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL exposa que tota la informació inclosa en aquestes pàgines pertany a contingut públic recollit de pàgines Web totalment obertes al públic i que aquests reconeixen que són els únics responsables de la veracitat de les dades i es fan responsables de totes les accions que tercers puguin interposar per raó a aquests.

L’USUARI no pot, excepte visualitzar les dades i imatges d’aquestes pàgines, realitzar cap tipus d’acció en relació a tot l’exposat les mateixes sense l’autorització expressa de Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL.

L’USUARI, excepte autorització prèvia, expressa i escrita de Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL, es compromet a utilitzar la informació continguda en aquestes pàgines, exclusivament per a la seva visualització i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés, així mateix, accepta no utilitzar, traslladar, mercantilitzar o disposar de la informació inclosa en aquestes pàgines o serveis de manera que rivalitzi de manera deslleial amb Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL o qualsevol dels seus serveis relacionats.

L’USUARI es compromet a no utilitzar aquestes pàgines o els seus serveis i continguts de forma contrària al que es disposa per la legislació vigent que sigui aplicable.

Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts de la Web quan així ho estimi segons la seva Política Comercial.
 D’igual forma es reserva el dret retirar l’accés a les seves pàgines, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en aquest avís legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL és titular dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgines, els menús, botons de navegació , el codi PHP i HTML, els applets de Java o Javascript, els controls de ActiveX, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o , en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.
Així mateix, Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL és titular dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren en qualsevol de les pàgines webs que integren Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL o disposa de la corresponent autorització per a la seva utilització.

Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL es reserva els drets de reproducció, transformació, ajust, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui incumbir-li sobre els continguts de les seves pàgines.

Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en el qual es produïssin, requereix autorització prèvia i per escrit de Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL. 
En cap cas, Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol USUARI dins d’aquestes pàgines.

Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL, els seus directius i empleats, socis, així com els seus agents no seran responsables de la veracitat, moralitat o fiabilitat de les dades o opinions aportats pels seus clients, així com tampoc es responsabilitzaran de qualsevol tipus d’opinió o informació que circuli per la xarxa.

Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL els seus directius i empleats, així com els seus agents no seran responsables de les possibles infraccions dels seus clients que afectin als drets d’un altre client o de tercers en matèria de drets de marques, patents, informació confidencial o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL garanteix el correcte funcionament de les seves pàgines, tot i que no es farà responsable de cap dany que es generi a l’usuari o a tercers en cas d’impossibilitat de prestar servei hagut de suposats de cas fortuït, força major o qualsevol altra causa imputable o no a Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL, o del mal funcionament temporal del sistema si respon a tasques de manteniment del mateix o a fallades que afectin a operadors o a una defectuosa configuració dels equips de l’USUARI o per qualsevol altre problema imputable a l’equip de l’USUARI.

El contingut d’aquest acord i de les nostres pàgines és exclusivament per a majors de 18 anys.

CONTINGUTS

Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren les seves pàgines, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan ho estimi convenient d’acord amb l’exercici dels seus serveis.

Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les webs a les quals pugui accedir-se des de la seva pàgina, ni d’aquells continguts que no hagin estat supervisats per Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL.

Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL utilitza tots els mitjans que disposa per no permetre la publicació errònia o no veritable de les dades que a les nostres pàgines no obstant això, Empresa Comarcal de serveis Medioambientals Baix Penedes SL no garanteix la veracitat absoluta de tots els continguts de les seves pàgines , ja que aquests poden estar subjectes a algun tipus d’error i per tant no poden prendre’s com una oferta contractual i són dades merament informatives i orientatius.

AVÍS COOKIES A LA WEB

Nostra web utilitza cookies per facilitar i millorar l’experiència de navegació. Si segueixes navegant per la nostra web, entenem que acceptes l’ús dels nostres cookies. Pots veure la nostra política de privadesa aquí.