foto_web
d'octubre 17, 2019 News, Reciclar No Comments

Landing Page_RECURSOS-03

El dia 30 d’octubre, l’ajuntament de Bellvei i EcoBp, juntament amb els seus col·laboradors, El Garrofer (conultoria ambiental) i Datambient, van oferir una sessió informativa al centre cívic de la Patronal per presentar el nou model de contenidors que s’implamentarà  a partir del 4 de novembre. Es tracta de contidors amb tancament que es podran obrir mitjançant una targeta. Cada habitatge disposarà d’una targeta electrònica que li permetrà poder desbloquejar els contenidors.

Per tal de millorar en quantitat i qualitat la recollida selectiva, ECOBP desplega un nou servei que consisteix en la recollida selectiva mitjançant el sistema de tancament de contenidors.

En què consisteix?

  • Es realitzarà el l tancament del contenidor d’orgànica i del contenidor de resta
  • Aquest sistema de tancament consisteix en un pany que s’ubicarà a les tapes dels contenidors i que farà que les tapes es mantinguin bloquejades.
  • La identificació de l’usuari mitjançant una targeta electrònica és el que permetrà el desbloqueig del contenidor mitjançant un dispositiu electromècanic.

Amb el tancament del contenidor d’orgànica, el ciutadà només podrà accedir a ell mitjançant una targeta magnètica. Aquesta targeta permetrà obrir el contenidor en qualsevol moment tots els dies de la setmana. El contenidor de resta només es podrà obrir dos dies a la setmana.

Per més informació podeu consultar aquest enllaç.

  fotoweb_2         foto_web1

Written by Judit