Mirant al futur


para_web12
EcoBP és una empresa amb vocació pública i, per això, treballa de manera ferma per oferir i facilitar l’accés a la informació econòmica i de gestió que permet una millor presa de decisions per a una gestió d’excel·lència.

para_web13
Noves campanyes fresques i singulars de comunicació i sensibilització per fometar el reciclatge entre la ciutadania, reduir els costos del servei i retroalimentar i optimizar el sistema de gestió.

para_web14
L’eficiència, per a un millor aprofitament i una millor gestió dels recursos, i ll’eficàcia de tenir els objectius clars permeten donar resposta a les necessitats, però no només aixó. El model de gestió d’EcoBP ens ha de permetre anar més enllà incorporant alternatives innovadores de futur per a asoolir el lideratge en la gestió de residus.

para_web15
Continuar millorant el coneixement expert, estar alerta a altres experiències d’èxit i donar resposta a les necessitats del territori és la base de la innovació d’EcoBP. Aquests tres pilars ajuden a imaginar, crear i aportar solucions constanment i segons les necessitats, com és el cas de la posada en marxa de les deixalleries mòbils. Aquesta és la nostra aposta.