para_web5

Coneixement del territori

Consell comarcal del Baix Penedès i els 10 ajuntaments.

  • Coneixement del territori i del les necessitats socials.
  • Vocació de servei públic
  • Poder de decisió
  • Participació a la junta general

Garantia profesional

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)

  • Alt coneixement professional i capacitat tècnica
  • Capacitat d’inversió i solvència econòmica
  • Resposta a les necessitats de la comarca

Què hi ha darrere d’Ecobp?

Proximitat

Ofereix un servei de qualitat i proper al ciutadà que s’adapta a les necessitats específiques del territori.

Sostenibilitat

Prestació d’un servei sostenible, tant a nivell mediambiental com econòmic, ja que un millor nivell de reciclatge comarcal permet la retroalimentació del sistema, peça clau per a poder realitzar noves inversions.

Entorn professional saludable

Es potencia el creixement professional i personal de cada integrant de l’equip humà d’EcoBP mitjançant plans formatius i preventius de salut.

Proactivitat

Es fa una tasca de detecció i anàlisi de les necessitats per resoldre les incidències dels municipis de forma ràpida i eficaç, a fi d’avançar-se al manteniment actiu de la xarxa.

Eficiència

Les economies d’escala, pròpies de la mancomunitat de serveis, distribueixen els costos i els redueixen, així poden oferir preus més competitius