Quin valor aporta a la comarca?


para_web7
Actualització dels elements bàsic del sistema
Durant l’any 2013, s’incorporen 4 vehicles nous de càrrega lateral, 1 màquina hidronetejadora i més de 2000 contenidors nous de brossa selectiva. També s’incrementen les illes de 5 fraccions un 192% que passen de 225 ubicacions a 656.


para_web8
Cultura formativa en l’entorn laboral
La formació i la sensibilització de l’equip humà envers l’entorn laboral és un objectiu bàsic, ja que els treballadors i les treballadores són els agents clau per mantenir el bon desenvolupament d’EcoBP. Per això, anualment es dediquen una mitjana de 701 hores a formació.


para_web9
Un servei eficient amb menor cost
La mancomunitat de serveis permet oferir un servei amb menor cost. Per exemple, els increments de volum de l’empresa pel que fa a gestió de residus (amb la incorporació el 2011 de Calafell i el 2012 del Vendrell) han permès una major capacitat de negociació davant els proveïdors, així s’ha pogut obtenir millors preus i reduir el cost dels serveis.


para_web10
Foment de l’educació ambiental
Es posen en marxa programes de programes de comunicació i sensibilització adreçats a la ciutadania a fi de millorar el reciclatge, la gestió, la cura del medi ambient i la reducció dels costos econòmics de les recollides selectives.