Realitat Comarcal

EcoBP, una resposta real

EcoBP neix de la necessitat d’apostar per un nou model de gestió singular i innovador que sigui capaç d’anticipar-se i donar respostes a les necessitats de la comarca pel que fa a la gestió de residus. Això és possible gràcies a la unió i cooperació dels diferents agents clau implicats en el territori.

Aquest model està basat en la mancomunitat de serveis entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i els 10 municipis que el conformen, d’una banda, i Fomento de Construcciones i Contratas (FCC), de l’altra. Formalment, EcoBP és una empresa mixta amb capital públic i privat.
Aquesta fórmula és innovadora però també garanteix un alt nivell de prestacions a tots els municipis, així com respostes més sòlides i cohesionades a les demandes de la comarca.

para_web