app 1
de juny 21, 2021 News No Comments

El 21 de juny comencen els canvis establerts per al nou model de recollida porta a porta comercial als barris marítims del Vendrell. Amb aquest nou model es vol fomentar la separació en origen millorant l’estat de la via pública de la zona costera i fent més eficient el servei.

Els principals canvis realitzats en el servei són els següents:

  • Es canvia el calendari de recollida de residus porta a porta establint tres horaris diferents segons sigui temporada baixa, mitja o alta. Seguint aquesta nova estructura s’augmenten les freqüències de recollida significativament durant la temporada alta, necessitat demanada pels comerços en els últims temps.
  • Es proporcionen els contenidors necessaris demanats pels comerços per tal d’adequar-se al nou model, així com també es retiren els contenidors dels establiments que es queden fora del servei o bé no són necessaris.
  • Els comerços no podran deixar els contenidors fixos fora de l’establiment i només els deixaran temporalment per a la seva recollida en l’horari i el lloc establert. Amb aquesta acció es pretén millorar la qualitat de la via pública del barris marítims.
  • Les sol·licituds de recollida es faran diàriament mitjançant l’aplicació mòbil “Vendrell Recicla”. Aplicació que servirà als/les operaris/es del servei de recollida per saber a quins establiment han d’anar i a quins no. D’aquesta manera es preveu un augment de l’eficiència del servei, recollint només en aquells establiments que ho hagin demanat.

app 2app 3app 4

Written by Judit