IMATGE_1

Deixalleria mòbil

Aquest servei consisteix en un vehicle i un mòdul prefabricat que visita diferents zones de cada municipi amb un calendari i periodicitat preestablerts. Les zones on s’ubica la deixalleria mòbil són determinades per cada ajuntament. La deixalleria mòbil, és en realitat un contenidor amb diferents compartiments per a la recollida de residus ordinaris (vidre, envasos lleugers, etc.), voluminosos i especials. Un avantatge clar de la deixalleria mòbil és que un mateix equipament pot donar el servei de recollida selectiva a més d’un nucli, amb l’estalvi econòmic que això representa. Es tracta d’un contenidor metàl·lic, equipat de portes d’accés al seu interior. El sistema de càrrega, transport i descàrrega és normalitzat de manera que es pot manipular mitjançant un sistema de ganxo. El mòdul està dissenyat amb la finalitat que els usuaris puguin aportar aquells residus urbans que, per la seva naturalesa, no poden ser dipositats en els contenidors de residus instal·lats normalment al carrer: oli, petits electrodomèstics, bombetes, fluorescents, radiografies, medicaments, cosmètics, roba i calçat, aerosols, piles, mòbils, tòners, cartutxos de tinta, envasos de vidre o plàstic, pintures, dissolvents i altres. També es tenen en compte factors ergonòmics i d’higiene de l’usuari, com l’accionament de les finestres mitjançant pedal, amb la qual cosa l’usuari no ha de tocar mai el contenidor. Una vegada dipositats els residus en l’interior del mòdul, aquests no poden ser recuperats ni manipulats exteriorment per persones o animals. Les finestres d’aportació del mòdul prefabricat compten cadascuna amb un cartell retolat en el qual s’hi pot veure un logotip de cada fracció, així com el seu nom. D’aquesta manera, l’usuari identifica ràpidament l’ubicació correcta on dipositar els seus residis.

Calendari Deixalleria mòbil

El Vendrell

CALENDARI_VENDRELL

El Montmell, Masllorenç, Albinyana

CALENDARI_GENERAL_POBLES_1

L’Arboç, Banyeres i Bonastre

CALENDARI_GENERAL_POBLES_2

Calendaris pobles

Residus permesos

A la deixalleria mòbil podeu portar els següents residus

TAULA_DE_RESIDUS

Per saber-ne més

Per més información sobre les deixalleries mòbils:

https://ecobp.cat/wp-content/uploads/2014/08/15-ok-Deixalleries-Tritpic-ECOBP.pdf

https://ecobp.cat/wp-content/uploads/2014/08/14-Deixalleries-triptic-Vendrell.pdf