noticia23-06-17
de juny 23, 2017 News No Comments

Implantació d’una recollida comercial “porta a porta”

Al Juny es va iniciar una recollida selectiva “porta a porta” dels comerços ubicats a la zona costanera del Vendrell i de Calafell per tal de potenciar la separació del residuas en origen.

Aquests dos municipis es troben allunyats de l’objectiu que marca la Directiva Marc de Residusi i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), on s’estableix, per a l’any 2020, una recollida de forma selectiva del 60% dels residus de Catalunya.

Degut a això, i considerant que els residus comercials representen un 21% aproximadament dels residus municipals, per tal d’incrementar la recollida selectiva municipal es va optar per la implantació d’un servei de recollida Porta a Porta comercial.

Funcionament del servei

El nou sistema de recollida porta a porta consisteix en que els productors de residus efectuen la segregació en origen de les diferents fraccions dels seus comerços, dipositant-los en petits contenidors que es lliuren al servei municipal de recollida, gestionat per Ecobp, davant de la porta de l’establiment o en les ubicacions establertes, seguint un calendari concret.

Per tal de poder participar en el nou servei s’ha posat a disposició dels comerços uns contenidors de diferents volums adaptats a les seves necessitats de generació de residus. Aquests contenidors són de diferents colors per diferenciar clarament la fracció i disposen de tapa tancada amb clau, pedal lateral i dues rodes per millorar la maniobrabilitat.

Establiments participants

Es van realitzar diverses enquestes i es van seleccionar els comerços, considerats com a grans productors de residus, per a la implantació de la nova recollida.

Els establiments que participen en el nou servei són comerços ubicats a la zona costanera del Vendrell (Massos, La Creu, El Francàs, Brisamar, Coma-ruga, Sant Salvador i Sanatori) i a la zona de Calafell platja. Establiments principalment del sector de la restauració i l’hosteleria, amb molta variació de generació de residus entre temporada alta i baixa de turisme.

Campanya de sensibilització als comerços

La implantació del servei de recollida selectiva ha anat precedida per una campanya informativa, amb l’objectiu de donar a conèixer el funcionament del nou model de recollida i resoldre dubtes sobre el reciclatge de les diferents fraccions.

En les visites realitzades es lliurava un tríptic informatiu del servei, un imant especificant en quina fracció es dipositen els residus i un adhesiu que identifica el comerç com a participant de la campanya.

Written by Técnico