titol_objectius-13
iconos_objectius-13

OBJECTIUS

  • Aconseguir que l’alumnat prengui consciència de la situació actual de la comarca i contribueixi amb el seu exemple a mobilitzar les famílies cap a hàbits de reciclatge més adients i ajudar a assolir el Repte Baix Penedès.
  • Fer saber als alumnes que si s’impliquen, treballen en equip i posen en pràctica les eines adients (la observació, l’anàlisi i la creativitat) poden transformar la realitat de la seva comarca.
  • Fomentar el procés d’anàlisi, el treball en equip, la creativitat i la responsabilitat a les aules.

ESCOLES PARTICIPANTS

20 escoles dels deu municipis que conformen EcoBP han participat en la segona edició del Projecte Escolar del Repte Baix Penedès. Això significa més de 700 alumnes de 31 grups classe de 5è I 6è de primària.

Albinyana: Escola Joan Perucho
Banyeres del Penedès: Escola Mare de Déu del Priorat
Bellvei: Escola La Muntanyeta
Bonastre: Escola L’Estel
Calafell: Escola Santa Creu, Escola Vilamar, Escola La Ginesta
El Montmell: Escola Teresa Godes i Domènech
El Vendrell: Escola Àngel Guimerà, Escola Àngels Garriga, Escola Marta Mata, Escola Els Secallets, Escola Garbí, Escola Pau Casals, Escola Pla de Mar, Escola Teresina Martorell
Llorenç del Penedès: Escola Les Cometes
Masllorenç: Escola Berenguer Montoliu
Santa Oliva: Escola La Parellada