Reciclatge al Baix Penedès

Reciclatge al Baix Penedès

Què hi ha darrere d’Ecobp?

Proximitat

Ofereix un servei de qualitat i proper al ciutadà que s’adapta a les necessitats específiques del territori.

Sostenibilitat

Prestació d’un servei sostenible, tant a nivell mediambiental com econòmic, ja que un millor nivell de reciclatge comarcal permet la retroalimentació del sistema, peça clau per a poder realitzar noves inversions.

Entorn professional saludable

Es potencia el creixement professional i personal de cada integrant de l’equip humà d’EcoBP mitjançant plans formatius i preventius de salut.

Proactivitat

Es fa una tasca de detecció i anàlisi de les necessitats per resoldre les incidències dels municipis de forma ràpida i eficaç, a fi d’avançar-se al manteniment actiu de la xarxa.

Eficiència

Les economies d’escala, pròpies de la mancomunitat de serveis, distribueixen els costos i els redueixen, així poden oferir preus més competitius.

EcoBP, una resposta real

EcoBP neix de la necessitat d’apostar per un nou model de gestió singular i innovador que sigui capaç d’anticipar-se i donar respostes a les necessitats de la comarca pel que fa a la gestió de residus. Això és possible gràcies a la unió i cooperació dels diferents agents clau implicats en el territori.

Aquest model està basat en la mancomunitat de serveis entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i els 10 municipis que el conformen, d’una banda, i Fomento de Construcciones i Contratas (FCC), de l’altra. Formalment, EcoBP és una empresa mixta amb capital públic i privat.
Aquesta fórmula és innovadora però també garanteix un alt nivell de prestacions a tots els municipis, així com respostes més sòlides i cohesionades a les demandes de la comarca.

Cultura formativa en l’entorn laboral
La formació i la sensibilització de l’equip humà envers l’entorn laboral és un objectiu bàsic, ja que els treballadors i les treballadores són els agents clau per mantenir el bon desenvolupament d’EcoBP. Per això, anualment es dediquen una mitjana de 701 hores a formació.

Un servei eficient amb menor cost
La mancomunitat de serveis permet oferir un servei amb menor cost. Per exemple, els increments de volum de l’empresa pel que fa a gestió de residus (amb la incorporació el 2011 de Calafell i el 2012 del Vendrell) han permès una major capacitat de negociació davant els proveïdors, així s’ha pogut obtenir millors preus i reduir el cost dels serveis.

Foment de l’educació ambiental
Es posen en marxa programes de programes de comunicació i sensibilització adreçats a la ciutadania a fi de millorar el reciclatge, la gestió, la cura del medi ambient i la reducció dels costos econòmics de les recollides selectives.

 

MÉS INFORMACIÓ

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

Assumpte

El teu missatge

Accepto les condicions de protecció de dades de ECOBP.