recollida_poda

Recollida de fracció vegetal

El servei de recollida s’encarrega de retirar les restes procedents de parcs, jardins i zones arbrades així com restes de gespa, bardisses o equivalents i branques amb una longitud inferior a dos metres. Aquestes petites quantitats generades per particulars es poden portar als punts de poda, a la deixalleria, o es poden dipositar en els contenidors que es poden trobar en les deixalleries mòbils. Resta prohibit l’abocament d’aquest tipus de residu fora dels llocs habilitats amb aquesta finalitat. Al municipi hi ha un total de cinc punts de poda:

Punt 1: Mas d’en Gual, entre els carrers Baix Llobregat i Barcelonès.

Punt 2: Nou Vendrell, entre els carrers Zínnia i Camí de les Torretes.

Punt 3: Eixample, entre els carrers Ter i Noguera Ribagorçana.

Punt 4: Els Masos, entre els carrers Santiago Pedrós i l’avinguda Els Masos.

Punt 5: Sant Salvador, entre l’avinguda Parlament de Catalunya i el carrer de la Gràcia.

Recollida de poda porta a porta

L’Ajuntament del Vendrell ha posat al servei dels ciutadans un nou sistema de recollida de poda porta a porta amb la intenció de fer més eficient el servei i evitar abocaments incontrolats. El nou model posa a disposició de les persones residents en habitatges familiars que així ho precisin, bosses destinades a la recollida porta a porta d’aquests residus.

Horaris de recollida de poda

horaris 3

Què hem de fer?

  • Les bosses es poden recollir al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament del Vendrell i de Coma-ruga.
  • Un cop omplertes,  hem de posar-nos en contacte amb l’ajuntament per notificar la seva recollida, trucant al 977 16 64 00 o al 977 16 64 53 o bé mitjançant els correus serveisambientals@elvendrell.net o elvendrell.serveisambientals@gmail.com.
  • Haurem de dipositar les bosses davant de casa nostra la nit anterior de la recollida.

Què no hem de fer?

  • No hem de deixar les restes de poda en qualsevol altre dispositiu que no siguin les bosses.
  • Està prohibit abandonar aquests residus a la via pública, en espais públics o a les lleres de torrents o rieres.