Deixalleria comarcal

El Servei de Deixalleria ens permet fer una recollida selectiva d’aquelles Fraccions de Residus Municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

QUÈ PODEM PORTAR A LA DEIXALLERIA?

Residus ordinaris

  • Paper i cartró
  • Vidre
  • Envasos lleugers
  • Plàstics
  • Ferralla i metalls
  • Sabates i tèxtils
  • Olis vegetals usats
  • ​​Ampolles de cava senceres

Residus voluminosos

  • Mobles
  • Electrodomèstics
  • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…)
  • Plàstics
  • Ferralla i metalls
  • Sabates i tèxtils
  • Olis vegetals usats
  • ​​Ampolles de cava senceres

Recollida de runa

Les empreses o comerços que necessitin dipositar una gran quantitat de runa no poden portar-la a la deixalleria. Cal que es posin en contacte amb l’ Agència de Residus de Tarragona (http://residus.gencat.cat/es/contacte) on se’ls adreçarà a un dels centres gestor de residus.

Residus especials

  • Pneumàtics
  • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
  • Bateries
  • Dissolvents
  • Pintures i vernissos
  • Piles
  • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
  • ​​Olis minerals usats

Altres residus

  • Fustes
  • Restes de poda o jardineria
  • Runes i restes de la construcció d’obres menorsADREÇA

Deixalleria Comarcal del Baix Penedès
Av. Masets, 11, 43719 Bellvei, Tarragona Parque Industrial de los Masets (Bellvei)
Telèfon i fax. 977 662 683

HORARIS

De dilluns a divendres
– Matí de 9 h a 13 hores
– Tarda de 15 h a 18 hores
Dissabtes
– Matí de 9 h a 12 hores
– Tarda de 15 h a 17 hores