El Reciclatge intel·ligent

Landing Page_RECURSOS-02

Repte Baix Penedès per aconseguir arribar a les directrius marcades per la Directiva Europea mitjançant la separació en origen. ECOBP posa a disposició dels ajuntaments que en formen part un nou sistema de contenidors que permetrà millorar la qualitat i la quantitat de recollida selectiva.

Actualment només
reciclem al voltant del 31%
dels nostres residus

La importància de reciclar correctament

Gairebé tots els residus que generem es poden reciclar. Això vol dir que són materials que permeten fabricar nous productes.

Un Residu = Un Recurs

Landing Page_RECURSOS-04

La importància de separar correctament

La separació dels residus i per tant el seu reciclatge suposa un increment de recursos pels Ajuntaments que serveixen per poder finançar altres projectes i donar solucions a les necessitats del municipi.

Només pot passar si tots ens en fem responsables i separem els residus en les diferents fraccions de la recollida selectiva i participem correctament en el model de recollida selectiva implantat al nostre municipi.

Amb aquest gest:

 • Obtenim nous productes amb un menor cost d’aigua, energia i recursos naturals que si ho féssim a partir de matèries primeres
 • Reduïm emissions de CO2 i la contaminació de les aigües

Si separem correctament permetem que:

Landing Page_RECURSOS-05

El nou sistema de tancament de contenidors

Per tal de millorar aquestes dades i fomentar la recollida selectiva, ECOBP desplega un nou servei que consisteix en la recollida selectiva mitjançant el sistema de tancament de contenidors.

En què consisteix?

Sistema de tancament

 • Es realitzarà el tancament del contenidor d’orgànica i del contenidor de rebuig.
 • Aquest sistema de tancament consisteix en un pany que s’ubicarà a les tapes dels contenidors i que farà que les tapes es mantinguin bloquejades.
 • La identificació de l’usuari mitjançant una targeta electrònica és el que permetrà el desbloqueig del contenidor mitjançant un dispositiu electromècanic.

Amb el tancament del contenidor d’orgànica, el ciutadà només podrà accedir a ell mitjançant una targeta magnètica. Aquesta targeta permetrà obrir el contenidor en qualsevol moment tots els dies de la setmana.

cubell-resta_1000pxcubell-orgànica_1000px

Targeta magnètica

Des de l’Ajuntament es repartirà una targeta magnètica que estarà lligada al titular de l’habitatge, d’aquesta manera es soluciona el problema de l’estacionalitat que tenen molts municipis amb un gran nombre de segones residències i apartaments d’estiueig.

Aquesta targeta magnètica integrarà diferents camps de manera que permetrà dur a terme diferents accions:

 • Obrir el contenidor de matèria orgànica dels residus municipals (FORM)
 • Obrir el contenidor de la fracció Resta (els dies concertats amb l’Ajuntament)
 • Obrir el contenidor de bolquers
Landing Page_RECURSOS-09

Municipis de la comarca on s’ha implantat:

Landing Page_RECURSOS-01

Reciclatge Bellvei

Avantatges d’aquest sistema

Aquest nou model de contenidor permet:

 • Tancar i obrir de forma controlada els contenidors de les fraccions resta i matèria orgànica dels residus municipals (FORM)
 • Identificar a l’usuari/ària
 • Recopilar dades d’ús del servei per poder aplicar bonificacions a la taxa d’escombraries en cas de bones pràctiques.
 • Augmentar els nivells i la qualitat de la recollida selectiva. Reduir la fracció resta.