El Reciclatge intel·ligent

 

RECORDATORI BELLVEI 5

 

Landing Page_RECURSOS-02

El nou sistema de tancament de contenidors

DEl 4 al 7 de novembre ECOBP desplega un nou servei que consisteix en la recollida selectiva mitjançant el sistema de tanca- ment de contenidors.

En què consisteix?

Sistema de tancament

  • Es realitzarà el tancament del contenidor d’orgànica i del contenidor de rebuig.
  • Aquest sistema de tancament consisteix en un pany que s’ubicarà a les tapes dels contenidors i que farà que les tapes es mantinguin bloquejades.
  • La identificació de l’usuari mitjançant una targeta electrònica és el que permetrà el desbloqueig del contenidor mitjançant un dispositiu electromècanic.

Amb el tancament del contenidor d’orgànica, el ciutadà només podrà accedir a ell mitjançant una targeta magnètica. Aquesta targeta permetrà obrir el contenidor en qualsevol moment tots els dies de la setmana.

 cubell-resta_1000pxcubell-orgànica_1000px

Horaris

Obertura amb targeta magnètica Landing Page_RECURSOS-06

Obertura sense targeta magnètica Landing Page_RECURSOS-07
Cada dia, als contenidors habituals.

Targeta magnética

Des de l’Ajuntament es repartirà una targeta magnètica que estarà lligada al titular de l’habitatge, d’aquesta manera es soluciona el problema de l’estacionalitat que tenen molts municipis amb un gran nombre de segones residències i apartaments d’estiueig. Aquesta targeta magnètica integrarà diferents camps de manera que permetrà dur a terme diferents accions:

  • Obrir el contenidor de matèria orgànica dels residus municipals (FORM)
  • Obrir el contenidor de la fracció Resta (els dies concertats amb l’Ajuntament)
  • Obrir el contenidor de bolquers
Landing Page_RECURSOS-04

Avantatges d’aquest sistema

Aquest nou model de contenidor permet:

  • Tancar i obrir de forma controlada els contenidors de les fraccions resta i matèria orgànica dels residus municipals (FORM)
  • Identificar a l’usuari/ària
  • Recopilar dades d’ús del servei per poder aplicar bonificacions a la taxa d’escombraries en cas de bones pràctiques.
  • Augmentar els nivells i la qualitat de la recollida selectiva. Reduir la fracció resta.

Descarrega’t l’aplicació mòbil del nou servei

EcoBP posa a la teva disposició aquest nou servei que et permetrà accedir a les teves dades i poder fer un seguiment de les teves aportacions.

Landing Page_RECURSOS-11Landing Page_RECURSOS-12
Landing Page_RECURSOS-10

Descarega aquí els materials informatius sobre el nou sistema de tancament de contenidors

Contacta amb nosaltres al 977 16 84 35 o el correo: info@ecobp.cat