Recollida de paper i cartró, envasos i vidre

El servei de recollida selectiva es presta en les mateixes poblacions que el servei de recollida de Rebuig i FORM, i de forma complementaria també prestem aquest servei al municipi de Llorenç del Penedès.
La recollida es realitza també mitjançant el sistema de càrrega lateral, combinada amb la càrrega superior en alguns casos particulars, com algunes ubicacions de contenidors soterrats.

Recollida fracció orgànica i rebuig

Prestem el Servei de Recollida de Fracció Orgànica i Fracció Rebuig a les poblacions d’Albinyana, Banyeres del Penedès, Bellvei, Bonastre, Calafell, Masllorenç, El Montmell, Santa Oliva i El Vendrell.

La recollida en el cas del Vendrell i Calafell es realitza mitjançant el sistema de càrrega lateral, mentre que a la resta dels poblacions es presta mitjançant la càrrega posterior.

Albinyana

Bellvei

Llorenç del Penedès

Montmell

Masllorenç


Banyeres del Penedès

La Bisbal del Penedès

Bonastre

El Vendrell