Recollida comercial “porta a porta” – Calafell

Servei de recollida selectiva per als establiments considerats com a grans productors, de la zona de platja de Calafell i de Segur de Calafell.

El servei consisteix en un model de recollida de 3 fraccions: FORM, vidre i resta; les altres fraccions es recullen mitjançant contenidors en àrees d’aportació. Els productors realitzen la segregació en origen de les diferents fraccions dels seus comerços, dipositen les fraccions estipulades en el porta a porta en petits contenidors diferenciats, i els deixen en una ubicació predeterminada en un horari establert, per a que el servei de recollida se’ls emporti.

Es realitza la mateixa ruta per a recollir els residus de la zona de platja de Calafell i de Segur de Calafell. Consisteix en una ruta nocturna per a la recollida de la FORM i la fracció resta, i una ruta per la tarda per a la recollida de vidre.

Els establiments adherits al servei disposen de la informació necessària per al bon funcionament del servei, gràcies a una campanya realitzada anteriorment a la implantació del servei.

imant Calafell

pap-vendrell2