recollida_mobles

Servei recollida mobles

La recollida d’aquest tipus de residu es realitzar mitjançant l’elaboració de determinades rutes, especialment organitzades i programades, depenent de cada municipi el sistema de recollida funciona de diferents maneres; en alguns casos mitjançant un sistema d’avisos generats a partir de les trucades dels ciutadans (sistema porta a porta), Policia Local o Administració Municipal, en altres casos els municipis tenen establerts uns dies concrets durant el mes en els quals els veïns poden deixar els residus en les zones habilitades, i aquests es recullen d’acord amb un calendari preestablert. Amb aquesta programació de rutes es pot garantir la retirada d’aquest tipus de residus en un termini molt breu.