recollida_poda

Serveis de fracció vegetal (Poda)

La recollida d’aquest tipus de residu es realitzar mitjançant l’elaboració de determinades rutes, especialment organitzades i programades, depenent de cada municipi el sistema de recollida funciona de diferents maneres; en alguns casos mitjançant un sistema d’avisos generats a partir de les trucades dels ciutadans (sistema porta a porta), Policia Local o Administració Municipal, en altres casos es disposa de contenidors específics que es buiden segons les necessitats. Amb aquesta programació de rutes es pot garantir la retirada d’aquest tipus de residus en un termini molt breu.