titol_patrulles-14

Les famílies no reciclen per manca d’espai i per manca d’actituds

Segons el treball de camp fet pels alumnes, els principals motius pels quals no es recicla a casa seva són:

  • Manca d’espai (72%)
  • Sensació que els contenidors estan lluny (66%, tot i que el 59% dels nens assegura que estan a menys de 100 metres)
  • Manca d’actitud: mandra, manca d’organització. (58%)

D’aquest estudi també es detecta que només el 21% té 5 contenidors a casa (plàstic, paper/cartró, orgànica, vidre, rebuig)

A través d’una dinàmica plantejada com un atractiu joc d’observació i creativitat a desenvolupar a l’aula, els més de 700 alumnes han après els beneficis de reciclar i els efectes negatius de no fer-ho. A més a més han desenvolupat un treball de camp per descobrir perquè, tot i que el 92% de famílies del Baix Penedès pensa que és important reciclar només ho fa un 24%.
Al llarg d’aquest procés, els alumnes han comptat amb l’acompanyament d’un personatge animat de ficció:la Martina,una noia d’onze anys del Baix Penedès, convençuda de la capacitat dels nens i nenes de las seva edat per canviar la realitat del seu entorn.